Thiền

tập trung tinh thần

Tập trung và tăng khả năng tập trung tinh thần?

Làm thế nào để tập trung tinh thần hoặc tăng khả năng tập trung? Trong môi trường cạnh tranh ngày nay, việc tập trung vào các tín hiệu liên quan là yếu tố quan trọng dẫn đến thành công. Sự tập trung hoặc tập trung tinh thần là cực kỳ quan trọng để học những

Tập trung và tăng khả năng tập trung tinh thần? Read More »

chánh niệm trong tâm lý học

Làm thế nào vượt qua thất bại trong cuộc sống?

Làm thế nào để vượt qua thất bại trong cuộc sống? Làm thế nào vượt qua thất bại trong cuộc sống? Thất bại… đây là điều mà tất cả chúng ta đều phải đối mặt trong cuộc sống. Nhiều khi chúng ta không thể đạt được điều gì đó mà chúng ta mong muốn. Đây

Làm thế nào vượt qua thất bại trong cuộc sống? Read More »

Thói quen hàng ngày để duy trì động lực cao

Thói quen hàng ngày để duy trì động lực cao trong cuộc sống

5 thói quen hàng ngày để duy trì động lực cao trong cuộc sống Thói quen hàng ngày để duy trì động lực- Bạn đã bao giờ gặp phải tình huống khi bạn bắt đầu nỗ lực hướng tới mục tiêu của mình nhưng theo thời gian, bạn cảm thấy rằng đó là một ngọn

Thói quen hàng ngày để duy trì động lực cao trong cuộc sống Read More »

Chữa lành vết thương tâm hồn.

Hành động tử tế ngẫu nhiên để tốt đẹp hơn

Hành động tử tế ngẫu nhiên để biến thế giới thành một nơi tốt đẹp hơn Những Hành động tử tế ngẫu nhiên có thể làm cho thế giới trở thành một nơi hạnh phúc hơn và tốt đẹp hơn để sống. “Hành động tử tế ngẫu nhiên” có thể nâng cao cảm giác tự

Hành động tử tế ngẫu nhiên để tốt đẹp hơn Read More »