Uncategorized

Bán lược cho sư

Bán lược cho sư Câu chuyện tiếp thị về việc bán một chiếc lược Ba nhân viên bán hàng chuyên nghiệp đã nộp hồ sơ của họ cho một tập đoàn lớn. Tất cả họ đều có trình độ tương tự nhau, vì vậy người phỏng vấn đã tổ chức một cuộc thi bán hàng […]

Bán lược cho sư Read More »

Yêu cầu tăng lương: Mẹo để nhận được những gì bạn xứng đáng

Yêu cầu tăng lương:  Mẹo để nhận được những gì bạn xứng đáng Sự thiếu hụt lao động của Việt Nam năm 2022 cho thấy rằng rất khó tìm được sự trợ giúp tốt. Nếu bạn đã giữ vai trò hiện tại của mình một thời gian, đây có thể là một tin tốt: sếp của

Yêu cầu tăng lương: Mẹo để nhận được những gì bạn xứng đáng Read More »