Suy thoái

Câu chuyện hay - Sao còn mãi u mê

Đại suy thoái tại Mỹ và ảnh hưởng của nó với thế giới

Đại suy thoái tại Mỹ Cuộc Đại suy thoái là cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu tàn phá thị trường tài chính thế giới cũng như ngành ngân hàng và bất động sản. Cuộc khủng hoảng đã dẫn đến sự gia tăng các vụ tịch thu tài sản thế chấp bằng thế chấp nhà

Đại suy thoái tại Mỹ và ảnh hưởng của nó với thế giới Read More »