Chánh niệm

Hạnh phúc của riêng bạn

20 điều cần thiết để bắt đầu làm vì hạnh phúc của riêng bạn

Khi bạn trải qua những ngày và tuần sắp tới, hãy nhắc nhở bản thân rằng trung bình mất khoảng 66 ngày để hình thành thói quen. Vì vậy, trong chín tuần rưỡi tiếp theo, hãy tận dụng một cách có ý thức những lời nhắc nhở hữu ích bên dưới để nhìn vào mặt tươi

20 điều cần thiết để bắt đầu làm vì hạnh phúc của riêng bạn Read More »