Truyền động lực

Quản trị bệnh viên hiện đại những điều cần biết

Quản trị bệnh viên hiện đại những điều cần biết

Quản trị bệnh viên hiện đại những điều cần biết. Bệnh nhân không phải là khách hàng, ngành y tế nên hướng tới sự chuyên nghiệp thay vì sự hài lòng Không ai vác tiền vào bệnh viện mua vui. Tư duy bán dịch vụ chỉ dành cho những dịch vụ cộng thêm khác trong bệnh

Quản trị bệnh viên hiện đại những điều cần biết Read More »