Hạnh phúc của riêng bạn

Học sinh tiểu học thể hiện lòng tốt như thế nào?

Học sinh tiểu học thể hiện lòng tốt với người khác như thế nào?

Học sinh tiểu học thể hiện lòng tốt như thế nào? Chúng tôi đã hỏi các học sinh lớp 4 và lớp 5 về cách các em nghĩ về lòng tốt và các em đặc biệt hài lòng với lòng trắc ẩn và sự hòa nhập. (nghiên cứu tại Hoa Kỳ)

Học sinh tiểu học thể hiện lòng tốt như thế nào?

 

Lòng tốt đôi khi bị coi là một đức tính đơn giản bao gồm “tử tế”. Nhưng trẻ em nghĩ thế nào về lòng tốt—và liệu hiểu được lòng tốt có giúp chúng ta dạy và phát huy lòng tốt một cách hiệu quả hơn không?

Trong một nghiên cứu được công bố gần đây trên Tạp chí Tâm lý Tích cực, chúng tôi nhận thấy rằng suy nghĩ của trẻ em về lòng tốt bao gồm rất nhiều định hướng vị tha, vị tha có thể mang lại lợi ích cho người khác, trường học và xã hội.

Kết quả nghiên cứu

Chúng tôi khám phá những hiểu biết khác nhau của trẻ em về lòng tốt bằng cách yêu cầu 320 học sinh lớp 4 và lớp 5 từ hai khu học chánh ở Colombia thuộc Anh, Canada, liệt kê những cách các em có thể thể hiện lòng tốt với người khác. Phát hiện của chúng tôi cho thấy nhiều trẻ em mô tả lòng tốt dưới dạng hành vi rộng lượng (57% trẻ em) và từ bi (43%). Ví dụ:

  • “Chia sẻ đồ ăn” (sự hào phóng)
  • “Chúc mừng mọi người” (sự hào phóng)
  • Lắng nghe khi bạn bè buồn” (từ bi)
  • “Hãy giúp họ giải đáp thắc mắc mà họ đang vướng mắc” (lòng trắc ẩn)

Suy nghĩ của trẻ về lòng tốt cũng mở rộng sang các đức tính hòa nhập (31%), lịch sự (24%) và tránh tác hại (14%). Ví dụ:

  • “Ăn trưa cùng họ” (bao gồm)
  • “Tôn trọng cảm xúc của người khác” (lịch sự)
  • “Đừng ích kỷ” (tránh tác hại)
  • “Đừng bắt nạt” (tránh tác hại)

Chúng tôi cũng kiểm tra nhận thức của bạn cùng lớp và giáo viên về từng đứa trẻ. Điều thú vị là, những đứa trẻ có phản ứng tử tế trước sự tổn thương của người khác (nói cách khác, chúng đề cập đến lòng trắc ẩn và hòa nhập như những cách để trở nên tử tế) được các bạn cùng lớp xác định là đặc biệt tốt bụng, trong khi phản ứng tử tế của trẻ không liên quan đến đánh giá về hành vi tử tế của giáo viên.

Những kết quả này cho thấy rằng các bạn cùng lớp, hơn là giáo viên, chú ý và đánh giá cao những người khác nghĩ đến, và do đó thể hiện lòng tốt theo cách đầy nhân ái và hòa nhập. Có lẽ điều này là do các bạn cùng lớp thường là người được hưởng lợi từ lòng trắc ẩn và sự hòa nhập của trẻ hơn là giáo viên. Lòng trắc ẩn và sự hòa nhập lần lượt là những phản ứng đối với đau khổ và sự cô lập, mà những người nhận được lòng tốt như vậy sẽ không thể bỏ qua.

Nghiên cứu này có ý nghĩa gì đối với việc thúc đẩy lòng tốt trong lớp học?

Cách trẻ mô tả lòng tốt phù hợp với các chủ đề được đề cập trong các chương trình học tập về mặt xã hội và cảm xúc, tập trung vào việc nuôi dưỡng lòng tốt của trẻ. Những phản ứng tử tế phổ biến nhất được xác định trong nghiên cứu này (sự rộng lượng, lòng trắc ẩn, sự hòa nhập) có thể là điểm khởi đầu vững chắc cho việc giáo dục về lòng tốt, vì học sinh lớp 4 và lớp 5 đã xác định chúng là những biểu hiện lòng tốt đặc biệt dễ hiểu và được nhiều người đồng tình.

Ngược lại, những phản ứng tử tế ít phổ biến nhất (tránh tổn hại, biết ơn và có lẽ cả sự tha thứ) có thể phản ánh những lĩnh vực phát triển có thể cần có nền tảng và hỗ trợ bổ sung để mở rộng quan niệm của trẻ về lòng tốt sang những lĩnh vực này.

Phát hiện của chúng tôi cũng ngụ ý rằng những nỗ lực mở rộng suy nghĩ của trẻ về lòng tốt để kết hợp các hành động nhân ái và hòa nhập có thể có tác động và đánh giá cao nhất bởi các bạn cùng lớp. Thật vậy, nghiên cứu hiện tại đã chứng minh rằng có những lợi ích xã hội dành cho những người được coi là tốt bụng, chẳng hạn như được đồng nghiệp chấp nhận nhiều hơn.

Khi được hỏi về lòng tốt, trẻ em liệt kê trung bình khoảng ba cách để tử tế với người khác, điều đó có nghĩa là chúng nghĩ về lòng tốt nhiều hơn là chỉ đơn giản là “tử tế”—và cũng gợi ý rằng những nỗ lực giáo dục có thể tiến xa hơn nữa để mở rộng hơn nữa quan niệm của họ về lòng tốt. Hiểu cách trẻ suy nghĩ một cách tự nhiên về lòng tốt là kiến ​​thức nền tảng quan trọng để giáo viên và phụ huynh áp dụng vào nỗ lực xây dựng lớp học tử tế, hạnh phúc.

Chia sẽ những nụ cười cho người cùng hạnh phúc. Nhanh chia sẽ để mang lại nhiều niềm vui hơn.
Cảm ơn đã đọc rất vui khi các bạn chia sẽ bài viết cho mọi người xem

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *