Sự ra đời của Thiên Chúa

Sự ra đời của Đức Giêsu

Thiên Chúa ra đời vào thế kỷ thứ I sau công nguyên tại vùng Palestin. Chúa
Giêsu, người sáng lập ra Thiên Chúa là người thuộc dân tộc Do Thái. Theo truyền
thuyết, cha nuôi của Chúa Giêsu tên là Giuse, mẹ là bà Ma-ri-a, mang thai Chúa
Giêsu một cách mầu nhiệm. 

Sự ra đời của Thiên Chúa

Chúa Giêssu sinh năm thứ nhất sau công nguyên, năm 30 tuổi Chúa Giêsu bắt đầu
truyền đạo. Trong quá trình truyền giáo, Chúa Giêsu luôn bị những người Do
Thái đả kích, phê phán và ghen ghét; bị nhà cầm quyền đương thời ngăn cấm và
kết tội mưu phản La Mã, tử hình bằng cách đóng đinh trên giá chữ thập. Chúa
Giêsu mất khi 33 tuổi.

Tìm hiểu về thiên chúa

Thiên Chúa tin Chúa Giê su xuống trần gian làm người, rao giảng Tin Mừng, chữa
lành mọi bệnh tật, trừ quỉ và cuối cùng chết trên thập giá để hoàn tất công
cuộc cứu chuộc tội lỗi của loài người.

1. Đấng giáo chủ

Thiên Chúa tôn thờ Đức Chúa Ba Ngôi gồm Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.
Tuy là Ba ngôi vị riêng biệt, nhưng cùng một Thiên Chúa duy nhất đồng bản thể
và uy quyền trong Mầu Nhiệm Chúa Ba Ngôi (Tam vị nhất thể).

2. Giáo lý Thiên Chúa

Giáo lý Thiên Chúa thể hiện tập trung trong Kinh Thánh (Cựu ước và Tân ước).
Hệ thống giáo lý này được hình thành, bổ sung trong nhiều thế kỷ.

Cựu ước là bộ dã sử và cũng là kinh thánh của đạo Do Thái, gồm 46 quyển, chia
thành 3 loại: Sách lịch sử; Sách văn thơ; Sách tiên tri. Nội dung của Kinh Cựu
ước là nói về sự tạo dựng vũ trụ và con người của Chúa trời; Về sự tích dân Do
Thái, luật pháp, phong tục tập quán và truyền thống văn hoá của Do Thái; Về
các Vua và dân Do Thái từ khi lập quốc đến tan rã.

Kinh Tân ước gồm 27 quyển, nội dung kể về cuộc đời, sự nghiệp, những lời răn
dạy, chỉ bảo về đạo lý của Chúa Giêsu và các Thánh Tông đồ đối với con người.
Kinh Tân ước chia làm 4 loại: Sách Tin mừng (hay còn gọi là Phúc âm); Sách
Công vụ; Sách Thánh Thư và Sách Khải huyền được ghi lại bởi các tác giả là
Lu-ca, Mác-cô, Ma-thê-ô và Gioan.

Hiện nay Kinh Thánh được dịch ra khoảng 750 ngôn ngữ khác nhau và là cuốn sách
được xuất bản với số lượng nhiều nhất trên thế giới (khoảng gần một tỷ bản).
Ngoài ra, Thiên Chúa còn một số văn bản khác như các án văn của Giáo hoàng,
nghị quyết của các Công đồng, về nguyên tắc có giá trị như giáo lý. Trong sinh
hoạt, từ kinh Cựu ước và Tân ước, Thiên Chúa biên soạn thành hai loại kinh:
Kinh nguyện và Kinh bổn để mọi tín đồ cầu nguyện.

Trong giáo lý của đạo Thiên Chúa có 5 tín điều cơ bản sau: Thiên chúa và sự
sáng tạo thế giới của Thiên Chúa; Con người và sự sa ngã của con người; Chúa
Giê-su và công cuộc cứu chuộc; Chúa Giê-su trở lại và sự phán xét cuối cùng;
Thiên đường và địa ngục, thiên thần và ma quỷ.

3. Luật lệ, lễ nghi của thiên chúa

Ngay từ đầu, Giáo hội Thiên Chúa đã xây dựng được một hệ thống các luật lệ, lễ
nghi khá chi tiết, cụ thể và được thống nhất thực hiện trên phạm vị toàn thế
giới. Trước đây, luật lệ, lễ nghi và thiết chế của Giáo hội được ghi trong Bộ
Giáo luật Ca-non(xuất bản năm 1917) gồm 2.000 điều. Ngày 25/1/1983, Giáo hội
Thiên Chúa ban hành bộ giáo luật mới thay thế cho bộ Giáo luật Ca-non gọi là
bộ Giáo luật năm 1983 bao gồm 1.752 điều, chia gồm 7 quyển.

4. Một số nội dung chủ yếu về luật lệ, lễ nghi thiên chúa

– Mười điều răn của Thiên Chúa 

(được Thiên Chúa ban cho Maisen tổ phụ của dân Do Thái và được khắc vào bia
đá để làm luật pháp cai trị dân Do Thái): 

1. Phải thờ kính Thiên Chúa trên hết mọi sự; 
2. Không được lấy danh Thiên Chúa để làm những việc tầm thường; 
3. Giành ngày chủ nhật để thờ phụng Thiên Chúa; 
4. Thảo kính cha mẹ; 
5. Không được giết người; 
6. Không được tà dâm; 
7. Không được gian tham lấy của người khác; 
8. Không được làm chứng dối, che dấu sự gian dối; 
9. Không được ham muốn vợ (hoặc chồng) người khác; 
10. Không được ham muốn của cải trái lẽ.

– Sáu điều răn của Giáo hội: 

1. Xem lễ ngày chủ nhật và các ngày lễ buộc; 
2. Kiêng việc xác ngày chủ nhật; 
3. Xưng tội mỗi năm một lần; 
4. Chịu lễ mùa phục sinh; 
5. Giữ chay những ngày quy định; 
6. Kiêng ăn thịt những ngày quy định.

– Bảy phép Bí tích: 

Một nghi lễ của Thiên Chúa, theo đó ơn Chúa sẽ được đem đến cho các tín
đồ. Trong các nghi lễ, phép bí tích là quan trọng nhất, thể hiện mối quan
hệ giao tiếp giữa con người với Chúa. 

Có 7 bí tích: 

1. Bí tích rửa tội; 
2. Bí tích thêm sức: để củng cố đức tin kính Chúa; 
3. Bí tích thánh thể hay còn gọi là phép Mình Thánh Chúa, có bánh (làm
bằng bột mì) và rượu (làm bằng rượu nho) tượng trưng cho mình và máu
Chúa Giê-su. Tín đồ sau khi xưng tội và được giải tội thì được chịu phép
Mình Thánh; 
4. Bí tích giải tội: dành cho người sám hối tội lỗi; 
5. Bí tích truyền chức thánh: chỉ dành cho giám mục và linh mục đã được
tuyển chọn để họ có quyền tế lễ chăn dắt dân chúa; 
6. Bí tích hôn phối: là bí tích kết hợp hai tín hữu 1 nam, 1 nữ thành vợ
chồng trước mặt Chúa; 
7. Bí tích xức dầu bệnh nhân: là bí tích nâng đỡ bệnh nhân về phần hồn
và phần xác, giúp tín đồ chịu đựng đau khổ, dọn mình trước cái chết.

5. Những ngày lễ của đạo Thiên Chúa

Lịch Thiên Chúa tính theo dương lịch và trong một năm có rất nhiều ngày lễ
khác nhau:

– Lễ trọng (lễ buộc) có 6 ngày trong năm cụ thể là:

 1. Lễ Nô-el (giáng sinh) ngày 25/12.
 2. Lễ phục sinh (Chúa sống lại) vào một ngày của tháng 4 (từ 21/3 –
  25/4).
 3. Lễ Chúa Giê-su lên trời, sau lễ phục sinh 40 ngày.
 4. Lễ Chúa Thánh thần thiện xuống, sau lễ Chúa Giê-su lên trời 10 ngày.
 5. Lễ Đức bà Ma-ri-a hồn và xác lên trời, ngày 15/8.
 6. Lễ các Thánh, ngày 1/11.

– Lễ Thông thường. Đây là những ngày lễ mà Giáo hội không buộc, nhưng tín
đồ vẫn tích cực tham gia để được hưởng nhiều ơn phúc. Ngoài ra trong số
các lễ thông thường còn có các lễ theo tháng hoặc theo mùa với nhiều chủ
đích khác nhau.

6. Cơ cấu tổ chức

Về cơ cấu tổ chức chung Giáo hội Thiên Chúa được tổ chức theo 3 cấp hành
chính chính thức, gồm: Giáo triều Rô-ma, Giáo phận, Giáo xứ. Có một cơ cấu
tổ chức chặt chẽ, thống nhất, lâu dài và ổn định.

 • Giáo triều Rô-ma: là cơ quan điều hành trung ương của Tòa thánh
  Va-ti-căn và Giáo hội Thiên Chúa, gồm: Phủ Quốc Vụ Khanh, đặc trách
  những công việc thường vụ của Giáo Hội và phụ trách liên lạc các quốc
  gia; 09 Bộ của tòa thánh, chịu trách nhiệm về những lãnh vực nhất định
  của đời sống Giáo Hội; 12 Hội Đồng Tòa Thánh, là những bộ phận chuyên
  nghiên cứu và tìm kiếm trong những lãnh vực quan trọng, 3 Văn Phòng,
  giúp điều hành công việc của Tòa Thánh và quản lý tài chính, 3 Tòa Án,
  để giải quyết các công việc liên quan đến Xá giải, Ấn tín Tông tòa và
  Hôn phối.
 • Giáo phận: Nhiều Giáo xứ hợp lại thành một Giáo phận. Giáo phận là cấp
  hành chính chính thức của Giáo hội trực thuộc Toà Thánh Vatican về mọi
  phương diện; việc thành lập, bãi bỏ, thay đổi một Giáo hội địa phương
  do Giáo hoàng quyết định. Cai quản Giáo phận là một Giám mục, theo
  Giáo luật Giám mục có tất cả quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp
  trong phạm vi tôn giáo.
 • Giáo xứ: Giáo xứ là đơn vị cuối cùng có tư cách pháp nhân của Giáo
  hội. Đứng đầu giáo xứ là một Linh mục chính xứ do Giám mục giáo phận
  bổ nhiệm và dưới quyền Giám mục giáo phận. Trong điều kiện thiếu Linh
  mục thì có thể một Linh mục cai quản nhiều giáo xứ; một giáo xứ có thể
  có nhiều giáo họ, trong trường hợp có nhiều linh mục thì một linh mục
  có thể coi sóc một hoặc nhiều giáo họ. Ngoài ra, còn có các cấp trung
  gian mang tính liên hiệp gồm: Giáo tỉnh, Giáo hạt.

7. Phẩm trật của Giáo hội

Hàng giáo sỹ trong Thiên Chúa được hình thành theo cấp bậc rõ ràng, có ba
chức thánh như: Giám mục, Linh mục và Phó tế. Ngoài ra, còn có các tước vị
khác như Hồng y, Tổng Giám mục, Đức ông.

 • Giáo hoàng:Giáo hoàng có nhiều danh xưng như Giáo chủ, Đức Thánh Cha,
  người kế vị Thánh Phê-rô, là đại diện Chúa Giê-su nơi trần thế, vị chủ
  chăn tối cao của toàn thể tín đồ Thiên Chúa. Giáo hoàng có quyền tối
  thượng, toàn diện và trực tiếp đối với Giáo hội từ Giáo triều
  Va-ti-căn đến Giáo hội địa phương cơ sở.
 • Hồng y và Hồng y đoàn: Hồng y là phẩm tước, xếp ngay sau Giáo hoàng.
  Các hồng y trên thế giới hợp thành Hồng y đoàn có nhiệm vụ bầu Giáo
  hoàng và giúp Giáo hoàng cai quản giáo hội (các Hồng y trên 80 tuổi
  không được bầu Giáo hoàng).
 • Tổng Giám mục: Là Giám mục đứng đầu các Tổng giáo phận.
 • Giám mục: Là những người được trao cho việc coi sóc một giáo phận, có
  toàn quyền về mặt tôn giáo trong giáo phận đó, gọi là Giám mục Chính
  tòa; trong một giáo phận có thể có Giám mục phó hoặc Giám mục phụ tá
  giúp việc cho Giám mục chính tòa.
 • Linh mục: Có linh mục triều là người coi sóc mục vụ ở các giáo xứ hoặc
  làm việc tại Tòa giám mục và linh mục dòng hoạt động trong các dòng
  tu.
 • Phó tế: Có phó tế tạm thời và phó tế vĩnh viễn. Phó tế tạm thời là
  những người hướng tới chức linh mục (tức những người đã học xong
  chương trình đào tạo tại các đại chủng viện chờ được tấn phong làm
  linh mục), và phó tế vĩnh viễn là những người không hướng tới chức
  linh mục. Phó tế vĩnh viễn có thể là những người đã có gia đình, nhưng
  sau khi thụ phong nếu người vợ qua đời không được lập gia đình nữa.

Hàng giáo phẩm của đạo Thiên Chúa nói chung rất quan trọng, là những người
được thay mặt Chúa để điều hành các hoạt động của Giáo hội; là Cha thiêng
liêng, Cha tinh thần không thể thiếu trong các sinh hoạt tôn giáo hàng
ngày của tín đồ Thiên Chúa.

Chia sẽ những nụ cười cho người cùng hạnh phúc. Nhanh chia sẽ để mang lại nhiều niềm vui hơn.
Cảm ơn đã đọc rất vui khi các bạn chia sẽ bài viết cho mọi người xem

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *