Kinh doanh

Làm giàu nhanh chóng tập cuối

Làm giàu nhanh chóng – T. Harv Eker – Phần cuối

DOANH NHÂN “LÀM GIÀU NHANH CHÓNG END” KHỞI SỰ VỚI TẦM NHÌN VỀ “KẾT CỤC” (THE SPEEDWEALTH ENTREPRENEUR STARTS WITH THE END IN MIND) Điểm khác biệt giữa doanh nhân “Làm giàu nhanh chóng” và các doanh nhân khác là doanh nhân “Làm giàu nhanh chóng” khởi sự với tầm nhìn về kết cục. Bằng […]

Làm giàu nhanh chóng – T. Harv Eker – Phần cuối Read More »